Vierkampen.nl

De Oldehove-vierkamp

dec 232019

Op 27 december en afsluitend op 29 december wordt in Leeuwarden een unieke vierkamp gespeeld. De start is 27 december om 14.00 uur in de "Oldehove zaal" van het Oranjehotel aan de stationsweg. Gedurende de middag worden twee partijen gespeeld in versneld tempo. De volgende dag is een vrije ronde, omdat dan in het Dorpshuis van Goutum (Gemeente Leeuwarden) "Ien en Mien" het Fries kampioenschap viertallen gespeeld zal worden. Hieraan doen circa 20 teams mee en dit lijkt een traditie te gaan worden,omdat vorig jaar december bij de opening van de WK-match Roel Boomstra - Alexander Schwarzman een dergelijke clubcompetitie ook gehouden is in de Friese - toen nog Europese Culturele - hoofdstad. Het in stand houden van leuke tradities is een belangrijke pijler om deze denksport op de rails te houden. Daarnaast is het van belang om met nieuwe initiatieven te komen. Deze vierkamp tussen twee topspelers en twee spelers van de damclubs in Leeuwarden is hier een voorbeeld van. De afsluitende ronde van deze 'Oldehove vierkamp' vindt plaats in de serre van Grand Café Wouters in Leeuwarden vrijwel naast het Oranjehotel. Aanvang om 11.00 uur. In deze partij hebben de spelers iets meer bedenktijd. 

De deelnemers zijn: Martin Dolfing (GMI) uit Groningen. Topspeler van nationaal clubkampioen DC Hijken uit Drenthe, waar organisator Harm Wiersma ook voor speelt. Leopold Sekongo (MI), voormalig kampioen van Ivoorkust en al twintig jaar woonachtig in Nederland komt uit voor Ereklasser "Dammers uit Oost"(Doetinchem). Van damclub Huizum is Jan Adema van de partij. Rating 1237 en jarenlang een belangrijke steunpilaar van het Huizumer team, dat uitkomt in de hoogste regionen van de Nationale Hoofdklasse. De jongste deelnemer is Nick de la Fonteyne van Damcombinatie Fryslân, die een fusie realiseerde met de Leeuwarder Damclub "De Oldehove". Nick heeft de laagste rating (1117), maar is een bekend rapid en sneldammer.Zo werd hij dit jaar Fries kampioen sneldammen. 

Deze vierkamp krijgt mogelijk een vervolg. Niet alleen in Fryslân, maar ook verder in Nederland en indien mogelijk buiten onze landsgrenzen. Het is naar onze mening belangrijk om nieuwe initiatieven te ontplooien, waarbij een aanzet gegeven wordt om de beloningen in het dammen naar een hoger niveau te brengen. 

Namens, Harm Wiersma en zijn team.

undefined 

 

 

 

 

Achtergrond damspel

dec 192019

Het oudste wat archeologen gevonden hebben – dat op dammen lijkt – is een lemen bord verdeeld in ruiten van 5000 jaar oud. Het spel werd gespeeld met kegelvormige stenen. Men is het er niet over eens of dit spel het eerste damspel genoemd mag worden.

Een theorie is dat de koningin van het Franse middeleeuwse schaakspel haar naam gaf aan het spel, namelijk “fierges”. Later werd de koningin “dame” genoemd en werd het spel “jeu de dames” genoemd. In het Nederlands werd het dammen en in het Duits “Damespiel”. Diverse deskundigen bestrijden deze theorie, o.a. omdat dit etymologisch niet klopt.

Het Engels dammen (ook wel Checkers) ontstond in de 12e eeuw. Daarbij gebruikten ze de stenen van Backgammon, het bord met 64 velden als speelveld en de manier van lopen van het spel Alquerque, een Egyptisch spel. Het oorspronkelijke dambord heeft 64 velden (tegenwoordig ook wel het kleine bord genoemd). Een veel gebezigd verhaal is dat in 1723 door een Pool uit Parijs het dammen op een bord van 100 velden werd bedacht. Dit wordt het Pools dammen genoemd en is het dammen wat wij spelen, tegenwoordig meestal internationaal dammen genoemd. Historisch is dit verhaal aantoonbaar onjuist. Het Westfries Museum in Hoorn heeft een 100 velden dambord dat dateert uit 1696.

Het verhaal gaat dat Napoleon Bonaparte en zijn soldaten het een geweldig spel vonden en meenamen op hun veldtochten. Zo werd het Pools dammen, ook wel draughts genoemd, een internationaal bekend damspel.

In Nederland wordt in wedstrijdverband de internationale of Poolse dambordvariant met 100 velden gespeeld.

Op het bord met honderd velden bestaat in Nederland het Fries Dammen waarbij ook horizontaal en verticaal mag worden geslagen.

In veel landen wordt ook gespeeld op het kleine bord met 64 velden.

Atom

Powered by Harm Wiersma